Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Copyright © 2022 FineCare, wykonanie kreacyjna.pl 

Finansowanie

Zarządzanie

Ochrona Prawna

Księgowość

My upraszamy procesy, Ty prowadzisz biznes.
Kompetencje, jakość, zaufanie, sukces.

0048 606 566 266

biuro@finecare.pl

ul. Kurzy Targ 5

55-103 Wrocław

Kontakt

Oferta

O nas

FineCare 

Często klienci uważają, że wszystkie umowy są takie same i należy wybrać tą z najtańszą nominalnie sumą spłat, czasami bywa to kosztowny błąd
Aby jak najpełniej  przeanalizować planowaną umowę leasingu należy wziąć pod uwagę konstrukcję prawną umowy i zapisy na które trzeba zwrócić uwagę to jest:

 • zabezpieczenia wykonania umowy , standardowo jest to weksel własny in blanco z deklaracją wekslową, część firm odstępuję od obowiązku wystawienia weksla, głównie dla stałych klientów lub dla pewnych grup przedmiotów
 • inne zabezpieczenia, pojawiają się zazwyczaj przy większych wartościach umów, nietypowych przedmiotach lub niestandardowych warunkach umowy leasingu, często są to dodatkowe wymogi ograniczające swobodę działalności klient. Do takich modelowych zabezpieczeń dodatkowych należą kowenante obrotowe bądź kapitałowe, cesje praw z kontraktów, poręczenia osobiste, hipoteki, zastawy, przewłaszczenia itp. Każde zabezpieczenie dodatkowe ogranicza swobodę działania klienta i może bardzo negatywnie wpływać na jego sytuację w określonych sytuacjach
 • jak określona jest Twoja odpowiedzialność za wybór przedmiotu leasingu, jak wygląda możliwość odstąpienia od umowy leasingu poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży przez finansującego, czy klient w przypadku wad przedmiotu pozostawiony jest sam sobie?
 • jak odbywa się przekazanie przedmiotu, czy protokół odbioru odbywa się z udziałem finansującego czy bez niego
 • w jakie sposób określone są roszczeń z tytułu wad przedmiotu, kto może je składać, czy firma leasingowa upoważnia do tego klienta,  
 • kiedy rozpoczyna się  fakturowanie rat, należy zwrócić szczególną uwagę na termin płatności pierwszej raty miesięcznej jak i na to czy klient nie jest obciążany tzw. kosztami prefinansowania, często ich wysokość potrafi być zaskakująca dla klienta i zmieniać w sposób istotny koszt umowy
 • uregulowanie sposobu dokonywania zmian w przedmiocie leasingu, czy są one możliwe, jakie są zasady doposażenia przedmiotu leasingu, czy odbywa się to za zgodą finansującego, czy można liczyć na zakup dodatkowego wyposażenia po uruchomieniu umowy i jak jest rozliczany koszt zakupu,
 • czy jest możliwa wymiana przedmiotu leasingu
 • czy jest możliwa wymiana gwarancyjna przedmiotu w przypadku jego wad
 • jak uregulowany jest obowiązek serwisowy, część finansujących narzuca obowiązek dokonywania serwisów tylko w autoryzowanych serwisach danej marki,
 • w jaki sposób uregulowany jest obowiązek składania sprawozdań, wraz ze wzrostem zaangażowania rośnie prawdopodobieństwo że finansujący będzie wymagał coraz częstszego raportowania wyników finansowych,
 • czy są możliwe cesje umów leasingu pomiędzy podmiotami i na jakich zasadach one się odbywają
 • kiedy finansujący ma prawo rozwiązać umowę, należy wystrzegać się enigmatycznych zapisów mówiących o naruszeniu postanowień umowy i wybierać umowy z dokładnie wyliczonym katalogiem czynności które spowodują wypowiedzenie umowy,
 • jak nawiązać rozwiązaną umowę, zawierając umowę zawsze zakładamy że wszystko pójdzie zgodnie z naszymi założeniami ale nie zawsze tak jest. Koszty nawiązania umowy po jej rozwiązaniu potrafią być bardzo wysokie, warto ich unikać,
 • jak wygląda prawidłowe zakończenie umowy, jakie warunki trzeba spełnić aby zakończyć umowę i nie narazić się np. na opłatę za tzw. karne przedłużenie umowy


Informację o powyższych znajdziemy zazwyczaj w samej umowie czyli postanowieniach szczególnych właściwych dla danego klienta i przedmiotu oraz w ogólnych warunkach umowy leasingu ( OWUL ). Lekturę OWUL często warto powierzyć prawnikowi .

Analiza umowy leasingu czyli na co zwracać uwagę w pozornie "identycznych" umowach czyli czemu warto czytać umowę przed jej zawarciem.

08 kwietnia 2022

FineCare Vendor Finanse

FineCare Ubezpieczenia

Zanim zawrzesz umowę leasingu

Strona główna

FineCare Online Leasing

FineCare Import

FineCare Ochrona Prawna

FineCare Firma Online

FineCare Finansopedia

Kontakt

Skontaktuj się z nami

FineCare Nieruchomości

FineCare