FineCare 

FineCare Nieruchomości

Skontaktuj się z nami

Kontakt

FineCare Finansopedia

FineCare Firma Online

FineCare Ochrona Prawna

FineCare Import

FineCare Online Leasing

Strona główna

Zanim zawrzesz umowę leasingu

FineCare Ubezpieczenia

FineCare Vendor Finanse

29 marca 2022

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na tym iż firma leasingowa kupuje wskazany przez klienta przedmiot np. samochód, koparkę, maszynę CNC i oddaje te przedmioty w używanie klientowi za ustalone raty leasingowe. Jest to umowa podobna co do założeń do umowy najmu bądź dzierżawy a główną różnicą jest to że strony zazwyczaj przewidują że własność przedmiotu po umowie przejdzie na klienta firmy leasingowej. Umowę leasingu zawiera się zazwyczaj, w zależności od tego co jest przedmiotem leasingu na okres od półtora roku roku do nawet lat dziesięciu. Przy zawarciu umowy klient wpłaca swój udział własny tzw. opłatę wstępną lub pierwszą ratę. Po dokonaniu tej wpłaty leasingodawca-finansujący zakupuje przedmiot leasingu u dostawcy i przekazuje go klientowi. Umowa leasingu operacyjnego zazwyczaj zakłada że po okresie umówionego czasu trwania umowy klient wykupuje przedmiot ( wykup ) lub przedłuża umowę o kolejny okres czasu. W czasie umowy amortyzacji dokonuje firma leasingowa a klient zalicza opłatę wstępną i miesięczne raty w koszty prowadzenia działalności pomniejszając w ten sposób należy podatek dochodowy. W przypadku leasingu operacyjnego VAT jest płatny  w ratach leasingowych i tak też jest odliczany.

FineCare 

O nas

Oferta

Kontakt

0048 606 566 266

biuro@finecare.pl

ul. Kurzy Targ 5

55-103 Wrocław

My upraszczamy procesy, Ty prowadzisz biznes.
Kompetencje, jakość, zaufanie, sukces.

Finansowanie

Zarządzanie

Ochrona Prawna

Księgowość

Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Copyright © 2022 FineCare, wykonanie kreacyjna.pl