Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Copyright © 2022 FineCare, wykonanie kreacyjna.pl 

Finansowanie

Zarządzanie

Ochrona Prawna

Księgowość

My upraszamy procesy, Ty prowadzisz biznes.
Kompetencje, jakość, zaufanie, sukces.

0048 606 566 266

biuro@finecare.pl

ul. Kurzy Targ 5

55-103 Wrocław

Kontakt

Oferta

O nas

FineCare 

Leasing operacyjny polega na tym iż firma leasingowa kupuje wskazany przez klienta przedmiot np. samochód, koparkę, maszynę CNC i oddaje te przedmioty w używanie klientowi za ustalone raty leasingowe. Jest to umowa podobna co do założeń do umowy najmu bądź dzierżawy a główną różnicą jest to że strony zazwyczaj przewidują że własność przedmiotu po umowie przejdzie na klienta firmy leasingowej. Umowę leasingu zawiera się zazwyczaj, w zależności od tego co jest przedmiotem leasingu na okres od półtora roku roku do nawet lat dziesięciu. Przy zawarciu umowy klient wpłaca swój udział własny tzw. opłatę wstępną lub pierwszą ratę. Po dokonaniu tej wpłaty leasingodawca-finansujący zakupuje przedmiot leasingu u dostawcy i przekazuje go klientowi. Umowa leasingu operacyjnego zazwyczaj zakłada że po okresie umówionego czasu trwania umowy klient wykupuje przedmiot ( wykup ) lub przedłuża umowę o kolejny okres czasu. W czasie umowy amortyzacji dokonuje firma leasingowa a klient zalicza opłatę wstępną i miesięczne raty w koszty prowadzenia działalności pomniejszając w ten sposób należy podatek dochodowy. W przypadku leasingu operacyjnego VAT jest płatny  w ratach leasingowych i tak też jest odliczany.

Leasing operacyjny

29 marca 2022

FineCare Vendor Finanse

FineCare Ubezpieczenia

Zanim zawrzesz umowę leasingu

Strona główna

FineCare Online Leasing

FineCare Import

FineCare Ochrona Prawna

FineCare Firma Online

FineCare Finansopedia

Kontakt

Skontaktuj się z nami

FineCare Nieruchomości

FineCare