Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Copyright © 2022 FineCare, wykonanie kreacyjna.pl 

Finansowanie

Zarządzanie

Ochrona Prawna

Księgowość

My upraszamy procesy, Ty prowadzisz biznes.
Kompetencje, jakość, zaufanie, sukces.

0048 606 566 266

biuro@finecare.pl

ul. Kurzy Targ 5

55-103 Wrocław

Kontakt

Oferta

O nas

FineCare 

Tabela ta powinna stanowić przedmiot dokładnej lektury albowiem częste jej użycie może spowodować że pozornie tania oferta zmieni się w jeden z gorzej przemyślanych kontraktów jakie zawarłeś. Tabela prowizji i opłat dodatkowych jest doskonałym źródłem dodatkowych dochodów dla finansującego i  jest tym elementem umowy który zawsze należy przestudiować bardzo dokładnie.

 

Przedsiębiorcy bardzo często zapominają o tym dokumencie, tym bardziej że bardzo często nie stanowi on części umowy a jedynie jest on wspomniany jako istniejący i zlokalizowany na stronie internetowej firmy leasingowej.

 

Pamiętać należy, że nie ma opłat nieistotnych, wszystkie one są głęboko przemyślane i wynikają z doświadczenia firm leasingowych z klientami.

 

Najczęściej pojawiające się opłaty to opłaty za:

 • zabezpieczenia dodatkowe,
 • sprawdzenie w rejestrze zastawów krajowym jak i europejskim
 • rejestrację pojazdu,
 • obsługą w wydziale komunikacji,
 • monity wszelkich rodzajów,
 • ujawnienie danych organom ścigania,
 • obsługę ubezpieczenia klienta,
 • wydanie upoważnienia do likwidacji szkody,
 • wydanie zgody na naprawę po szkodzie całkowitej,
 • zmianę waluty umowy,
 • zmianę wartości umowy,
 • skrócenie lub wydłużenie umowy,
 • cesję umowy,
 • wydanie opinii o korzystającym,
 • poddzierżawienie przedmiotu leasingu,
 • zgodę na wyjazd przedmiotem leasingu poza granice RP,
 • wystawienie duplikatu dokumentów
 • wznowienie umowy leasingu po rozwiązaniu
 • za inne nieprzewidziane w tabeli czynności ! 

 

Zasadnym od razu w tym miejscu wydaje się pytanie czy można negocjować TPiO. Odpowiedź na to pytanie jest prosta, można ale firmy leasingowe rozmawiają o tym z większymi klientami lub przy większych kontraktach. Klient kupujący pojedyncze auto czy nawet kilka nie jest w stanie negocjować TPiO.

Tabela płaczu czyli tabela prowizji i opłat dodatkowych

08 kwietnia 2022

FineCare Vendor Finanse

FineCare Ubezpieczenia

Zanim zawrzesz umowę leasingu

Strona główna

FineCare Online Leasing

FineCare Import

FineCare Ochrona Prawna

FineCare Firma Online

FineCare Finansopedia

Kontakt

Skontaktuj się z nami

FineCare Nieruchomości

FineCare