Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w naszej polityce prywatności. Copyright © 2022 FineCare, wykonanie kreacyjna.pl 

Finansowanie

Zarządzanie

Ochrona Prawna

Księgowość

My upraszamy procesy, Ty prowadzisz biznes.
Kompetencje, jakość, zaufanie, sukces.

0048 606 566 266

biuro@finecare.pl

ul. Kurzy Targ 5

55-103 Wrocław

Kontakt

Oferta

O nas

FineCare 

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu, dlaczego jest ono takie ważne, jak je porównywać i oceniać ?


Każdy przedmiot w trakcie umowy leasingu winien być ubezpieczony. Właściwie zawarta polisa ubezpieczeniowa gwarantuje, iż nawet w wypadku utraty przedmiotu leasingu umowa zostanie zamknięta bez dodatkowych nadzwyczajnych kosztów.


Analizując oferty ubezpieczenia należy brać pod uwagę następujące sprawy:

 

 • koszt  ubezpieczenia rocznego lub wieloletniego ( składka ), w przypadku pojazdów jest to OC/AC i NW a dla innych przedmiotów są to najczęściej ubezpieczenia majątkowe i ewentualnie OC pojazdów wolnobieżnych,
 • istotne warunki ubezpieczenia takie jak suma ubezpieczenia, tabela deprecjacji,  franczyza integralna, redukcyjna i kilometrowa, udział własny w szkodzie, wyłączenia, usługi dodatkowe i wiele innych
 • w przypadku ofert ubezpieczenia oferowanych przez firmy leasingowe niezwykle ważne jest jak odnawiane jest ubezpieczenie w kolejnych latach polisy i czy Ty masz realny wpływ na koszt i zakres kolejnych polis oraz tryb ich zawierania,
 • ubezpieczyciel lub finansujący, często pod różnymi rygorami określają obowiązek serwisowania pojazdu we wskazanej przez siebie sieci serwisowej, warto wiedzieć na ile Cię to ogranicza lub ile kosztuje,
 • korzystając z pojazdu leasingowanego lub użyczonego przez wynajmującego przy likwidacji szkody konieczne jest upoważnienia do likwidacji szkody, warto wcześniej wiedzieć jak taką zgodę się uzyskuje i ile ona kosztuje
 • czy mamy wpływ na wysokość składki przy kolejnych latach ubezpieczenia, w przypadku ubezpieczenia przez finansującego zazwyczaj nie mamy żadnego wpływu na oferowane polisy
 • w jakich terminach finansujący powinien nam przekazać warunki ubezpieczenia na kolejny rok umowy
 • czy można zmienić sposób ubezpieczenia ( z finansującego na korzystającego i odwrotnie ), jakie są terminy do dokonania takiej zmiany
 • czy ubezpieczenie poza pakietem oferowanym przez finansującego wymaga dodatkowych opłat ?
 • proces likwidacji szkody i koszty bądź udogodnienia z nim związane
 • sposób rozliczenia podatku Vat przy szkodach częściowych
 • zamknięcie umowy w przypadku szkody całkowitej lub częściowej
 • możliwość ubezpieczenia dodatkowego typu assistance lub GAP i koszty z nimi związane

 

Część tych zapisów znajdziemy zazwyczaj w ogólnych warunkach umowy, a część w zapisach samej umowy dotyczących ubezpieczenia z wybranego zakładu ubezpieczeń. Zawsze warto dobrze przestudiować warunki i zasady oferowane nam przez finansującego albowiem bardzo często niejasna lub niezdefiniowana jest procedura odnawiania ubezpieczenia w kolejnych latach umowy. W naszej ocenie zawsze warto rozważyć ofertę ubezpieczenia oferowanego przez leasingodawcę. Trzeba jednak mieć świadomość, że zazwyczaj pełną wolność wyboru ubezpieczenia mamy tylko w momencie zawarcia umowy a wybór ten determinuje sposób ubezpieczenia na cały okres umowy i jego zmiana może być kosztowna. Zawarcie umowy za pośrednictwem firmy leasingowej powoduje że w następnych latach umowy nasza swoboda wyboru może być ograniczona tylko do aktualnej oferty ubezpieczeniowej firmy leasingowej.

 

Masz jakieś wątpliwości dotyczące ubezpieczeń, chciałbyś zasięgnąć porady lub sprawdzić posiadaną ofertę? Skontaktuj się z nami.

Ubezpieczenia czyli jak bezpiecznie ubezpieczać się przez cały okres umowy ?

08 kwietnia 2022

FineCare Vendor Finanse

FineCare Ubezpieczenia

Zanim zawrzesz umowę leasingu

Strona główna

FineCare Online Leasing

FineCare Import

FineCare Ochrona Prawna

FineCare Firma Online

FineCare Finansopedia

Kontakt

Skontaktuj się z nami

FineCare Nieruchomości

FineCare